ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Резултати от първо класиране за ОКС „магистър“ можете да проверите на интернет адрес https://eisu.ltu.bg:8080/EISU-war/open/CheckInformation.jsp с входящ номер и ЕГН

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 15.09. - 21.09.2021 г.
Работно време: в делнични дни от 8:30 до 16:00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. оригинал на диплома за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща след сверяване с представеното при кандидатстване копие.
2. оригинал на академична справка за студенти, завършили друга специалност/висше училище.
3. документи за записване на новоприети студенти по образец (от издателската къща на ЛТУ – Учебно-лабораторен корпус – стая 208).
4. медицинско свидетелство от личния лекар.
5. четири снимки – формат 3,5/4,5 см.
6. документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър. Семестриалните такси се внасят на място в касата на ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ:
БНБ – ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01 BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена, ЕГН – на студента
Основание – семестриално такса

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Записването на приетите студенти се извършва по деканати, както следва:
– за специалност „Горско стопанство“ редовно обучение – етаж 2, стая 223;
– за специалност „Технология на дървесината и мебелите“ редовно обучение – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Инженерен дизайн“ – етаж 2, стая 220;
– за специалност „Екология и опазване на околната среда“ – етаж 1, стая 107;
– за специалностите „Растителна защита“, „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Регенеративно земеделие“ и „Полевъдство“ редовно обучение – етаж 1, стая 104;
– за специалностите „Стопанско управление“ и „Управление на алтернативния туризъм“ – етаж 2, стая 217;
– за всички специалности от задочно обучение – етаж 1, стая 109.

Back to top