ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Министърът на околната среда и водите г-жа Росица Карамфилова учреди ежегоден конкурс за студенти с високи академични постижения "Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще", като част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България през 2022 г. С тази идея конкурсът насърчава студентите да представят, оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

Конкурсът беше проведен от Изпълнителната агенция по околна среда. Бяха излъчени двама равностойни победители, единият от които е Александър Владимиров Манов - студент V курс, специалност "Ландшафтна архитектура" в Лесотехническия университет. Наградата е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

МОСВ Грамота

Честито на Александър Манов! Желаем му бъдещи успехи!

МОСВ

Подписан договор от Александър Манов, Министерството на околната среда и водите и Лесотехническия университет

Back to top