ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 20 януари 2023 г. по покана на Ректора проф. Силвестър Табор и Зам.-ректора по международни отношения проф. Анджей Сехман на Аграрния университет в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за сътрудничество между Университети от седем държави по инициативата „Европейски университети“ на програмата „Еразъм +“ за 2023 г.

На срещата присъстваха Ректори и Зам.-ректори на Университетa по Аграрни науки - гр. Краков, Полша, Лесотехнически университет, България, Университет по приложни науки - Нидерландия, Университет по Аграрни науки и ветеринарна медицина - гр. Букурещ, Румъния, Университет по ветеринарна медицина и фармация - гр. Кошице, Словакия, Университетa в Месина – Сицилия, Италия и Университета в Анкара - Турция.

Инициативата „Европейски университети“ на програмата „Еразъм + “ насърчава международното сътрудничество между институциите за висше образование в Европа в областта на научните изследвания, образованието и иновациите. Целта на проведената среща беше да се обсъдят основните аспекти на проектното предложение и да се подпише мисията и стратегията на алианса от Ректорите на партньорските университети.

Координатор на сформирания алианс от университети е Университетът по Аграрни науки - гр. Краков, Полша.

1 sreshta krakov
2 sreshta krakov
3 sreshta krakov

Back to top