ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехническият университет участва в международното изложение „Природа, лов и риболов 2023“, което се провежда в международния панаир в гр. Пловдив (Павилион 3, остров F-6) от 22.03 до 26.03.2023 г. На щанда на университета са представени образователната, научната и проектната дейност на университета в областта на горското и ловното стопанство, екологията, ландшафтната архитектура, агрономството, ветеринарната медицина, дървопреработващата и мебелната индустрия. Посетителите могат да видят мултимедийни презентации на различни теми. Експонирани са ловни трофеи, диорами, препарати на птици и бозайници, табла, постери и дипломни работи на студенти. Изложени са учебници, книги и учебни помагала. Представена е информация за кандидат-студентите и любителите на природата, лова и риболова.

В организацията по оформянето на щанда участваха основно преподавателите от катедра „Ловно стопанство“. Рекламни материали представиха всички факултети.

На щанда на ЛТУ присъстват: доц. д-р Стоян Стоянов, гл. ас. д-р Градимир Груйчев, гл. ас. д-р Евлоги Ангелов, инж. Нина Иванова и инж. Любка Иванова, както и студенти, представители на Студентския съвет от специалности „Горско стопанство“, „Ландшафтна архитектура“ и „Растителна защита“: Цветомира Руменова Тодорова, специалност „Горско стопанство“ III курс; Микаела Евгениева Драгомирова, специалност „Горско стопанство“ III курс; Свилена Христова Димова, специалност „Ландшафтна архитектура“ III курс; Яница Калоянова Костадинова, специалност „Растителна защита“ II курс; Горан Огнянов Димитров, специалност „Горско стопанство“, III курс; Юмийхан Небахатов Кязимов, специалност „Горско стопанство“, III курс.

На откриването на изложението участваха: Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – Ректор на ЛТУ, доц. д-р Мариус Димитров – Декан на ФГС, доц. д-р Христо Михайлов – Ръководител на катедра „Ловно стопанство“, доц. д-р Евгени Цавков, гл. ас. д-р Васил Колев и гл. ас. д-р Мартина Николчева

Доц. д-р Христо Михайлов, доц. д-р Стоян Стоянов, гл. ас. д-р Градимир Груйчев представиха нова концепция за развитието на Ловното стопанство в България.

  Izlozba Lov 03 23 1
 Izlozba Lov 03 23 2  Izlozba Lov 03 23 3

 

 

Back to top