ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5
loading...

loga

Лесотехническият университет е пълноправен партньор по проект “Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate – Quality Forest”, № 2017-1-ES-01-KA202-038677. Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм +“, Ключова дейност КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“.

Проектът се изпълнява от партньорска мрежа от седем европейски държави: Испания, Словения, Полша, България, Португалия, Франция и Белгия, и е насочен към разработване на нова професионална квалификация в областта на горското стопанство в страните от Европейския съюз. Водещ партньор и координатор на проекта е Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), гр. Солсона, Испания.

Ръководител на работния екип от ЛТУ по проекта е доц. д-р инж. Петър Антов.

Продължителност на проекта: от 02.10.2017 до 01.10.2019 г. (24 месеца)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Информационна брошура

Официален уебсайт на проекта: https://www.eduforest.eu/?lang=fr&titre=quality-forest-2017-2019&rub=2&srub=6&body=51

Back to top