ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Снимка към контекта
Преподавател

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 421
Тел.: (+359 2) 91 907/392
Тел.: (+359 2) 868 08 04
Факс: (+359 2) 868 08 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Станислава Драганова Ковачева Велева - доцент, доктор

Висше образование завършва през 1987 г. в ХТМУ - София, специалност "Технология на пластмасите". Специализира Фирмен мениджмънт към НБУ, София през 1996 г. Същата година постъпва на работа в ЛТУ, а от 1999 г. е главен асистент към катедра "Управление на ресурсите и природоползването", по настоящем „Икономика и управление на ресурсите и природоползването“.
Защитава докторска дисертация през 1998 г. на тема "Изследване свойствата на дървеснонапълнен полипропилен". От 2007 г. е доцент по научната специалност "Организация и управление на производството", по дисциплината Стопанска логистика в ПН 3.7 Администрация и управление.
От 2003 г. е член на ФС на ФСУ, от 2008 до 2011 година е научен секретар на Научния съвет към ФСУ. В периода от 2008-2012 и от 2016-2020 е заместник-декан на ФСУ. Председател на Комисията по НИД, Комисията по атестиране на академичния състав към факултета и редица други помощни комисии във ФСУ и ЛТУ.

В периода от 1999 г. до сега води лекции, упражнения и практически занятия по дисциплините:

 • Стокознание
 • Стопанска логистика
 • Стратегическо управление
 • Икономика на горската промишленост
 • Инженерна логистика
 • Управление на проекти
 • Основи на научните изследвания
 • Логистика в туризма
 • Управление на проекти в агробизнеса
 • Антропогенни ресурси
 • Конкурентоспособност в туризма
 • Управление на проекти в алтернативния туризъм и др.

Автор е на над 140 научни съобщения, статии и доклади, над 20 книги, наръчници, речници и монографични издания и повече от 15 учебни пособия, включително и в електронни среди за обучение. Участва в международни програмни и научни комитети на форуми в България и чужбина, както и в международни научни мрежи, международни редколегии и рецензентски екипи на периодични издания в областта на икономиката, организацията и устойчивото управление на ресурсите.
Лектор е в семинари и курсове за обучение по: практическо прилагане и актуални проблеми на СУК, сертификацията, акредитацията и надзора на пазара; логистично управление на производствената и икономическа дейност на фирмата; управление на МСП от мебелния бранш и ДМП и др.
Член е на Съюз на специалистите по качество в България, Съюз на учените в България и Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.

Основните научни интереси са в областта на:

 • Методи за оптимизиране на параметрите на логистични системи в индустрията и туризма;
 • Логистика на запасите и резервните ресурси;
 • Логистично обслужване - критерии и методи за оценка;
 • Кръгова икономика и обратна логистика;
 • Стратегически анализ и конкурентоспособност;
 • Нови полимерни материали за опаковки;
 • Логистика на опаковките и опаковъчните материали;
 • Логистични и маркетингови проблеми на мениджмънта в МСП;
 • СУК в логистичните системи на МСП и др.

Подробно CV и списък с представителни публикации

Back to top