ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Снимка към контекта
Ръководител катедра

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 430; e-mail: elena.dragozova@abv.bg
Тел.: (+359 2) 91 907/288
Тел.: elena.dragozova@abv.bg
Факс: (+359 2) 868 08 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Елена Илиева Драгозова - доцент, доктор
Висшето си образование завършва 1997 г. в Лесотехнически университет – София, специалност „Ландшафтна архитектура“ – магистър.
От 2005 г. е редовен асистент в катедра «Управление на ресурсите и природоползването» към ФСУ. Старши асистент от 2007до 2011, главен асистент от 2011 до 2016, доцент от март 2016. Защитава докторска дисертация през май 2012 г. на тема: „Изследване на модела за управление на ландшафтно архитектурната дейност в зелените системи на градовете”.
Издадена самостоятелна монография през 2013 със заглавие „Оптималност на благоденствието при териториалната организация на ландшафтно архитектурната дейност“. Изд. „Авангард Прима”, С. Участва при разработване на ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ИНТЕГРАЛ: Analysis of Drivers and Barriers to Sustainable Land‐use Management in TETEVEN AND YUNDOLA. WP 3.1 Case Study Reports for Bulgaria. 2014.Publishing House, University of Forestry. Sofia.; Integated Forest Management Scenarios in Teteven and Undola. WP 3.2 Case Study Reports for Bulgaria. 2014. Publishing House, University of Forestry. Sofia.; План за развитие на горите на територията на Община Велинград. 2015. Изд. къща ЛТУ. С.; План за развитие на горите на територията на Община Тетевен. 2015.Изд. къща ЛТУ. С.; Roadmaps for the future Teteven and Yundola Bulgaria. WP. 3.3 Backcasting, WP 2.3 Analysis of implications. 2015.Publishing House, University of Forestry. Sofia.
Издадени самостоятелно и в съавторство 4 учебни помагала и 2 електронни курса : Ландшафтна архитектура: Наръчник по предприемачество. Как да стартираме бизнес?, 2010. Науч. ред. К.Михова, Център за насърчаване на предприемачеството, Лесотехнически университет, С.; Палигоров, И., Е. Драгозова-Иванова. 2011. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Авангард Прима; Петков, А., Н. Нейков, Е. Драгозова-Иванова. 2012. Въведение в мениджмънта (Преработено и допълнено издание). Изд. къща при ЛТУ; Драгозова-Иванова, Е. 2014. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Ръководство за упражнения за студентите в специалности „Стопанско управление“ и „Алтернативен туризъм“ в ЛТУ, Изд. Интел Ентранс, София; Драгозова-Иванова, Е. 2014. Електронен курс - модул по „Икономика и управление на ландшафтната архитектура“ за специалност „Ландшафтна архитектура“. БЛЕКБОРД – система за електронно обучение. http://elearn.ltu.bg/ ; Драгозова-Иванова, Е. 2014. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. Електронен курс упражнения за студентите в специалности „Стопанско управление“ и „Алтернативен туризъм“ в ЛТУ, БЛЕКБОРД – система за електронно обучение. http://elearn.ltu.bg/

Основни направления на научните интереси:

  • Икономика и управление ландшафтната архитектура;
  • Управление на инвестиционния процес;
  • Управление на човешките ресурси и др. 

Подробно CV и списък с представителни публикации

Back to top