ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Снимка към контекта
Преподавател

Адрес: София 1797, бул. „Климент Охридски” 10, сграда А, каб. 418
Тел.: (+359 2) 91 907/387
Тел.: malenna85@yahoo.com
Факс: (+359 2) 862 08 04
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Мая Александрова Цоклинова – доцент д-р 

Висше образование завършва през 2009 г. в Университета за национално и световно стопанство, София, специалност "Икономика на туризма" – магистър по икономика. След спечелен кандидат-докторантски конкурс, от 2010 година е редовен докторант към катедра ,,Икономика на туризма” при УНСС. Предсрочно защитава дисертационен труд на тема „Въздействие на свободното време върху туризма”. От януари 2013 година е доктор по икономика, професионално направление 3.8 „Икономика”, научна специалност „Икономрика и управление” (Туризъм). През 2013 г. постъпва на работа в Лесотехнически университет като хоноруван асистент. През 2014 г. печели конкурс за главен асистент към катедра „Икономика” при Лесотехнически университет. От април 2018 г. е доцент.

Изнася лекции и води упражнения по дисциплините:

 • Микроикономика.
 • Икономика на публичния сектор.
 • Обща икономическа теория.
 • Туристически пазари.
 • Публични финанси.
 • Финанси на туристическата фирма.

Основни направления на научните интереси:

 • Макроикономическа теория.
 • Икономическа глобализация.
 • Смесена стопанска система.
 • Икономически растеж и устойчиво развитие.
 • Човешки капитал и икономика на знанието.
 • Фискална децентрализация.
 • Иновации и инвестиции.

Разработени нови учебни програми
1. Учебна програма по дисциплината „Микроикономика”, включена в учебния план на специалност „Стопанско управление” и „Алтернативен туризъм”, редовна форма на обучение, както и за студенти-магистри „Стопанско управление” - дистанционна форма на обучение, завършили други специалности.
2. Учебна програма по дисциплината „Икономика на публичния сектор”, включена в учебния план на специалност „Стопанско управление”, редовна форма на обучение.
3. Учебна програма по дисциплината „Туристически пазари”, включена в учебния план на специалност „Алтернативен туризъм”, редовна форма на обучение.
4. Учебна програма по избираемата дисциплина „Обща икономическа теория”, включена в учебния план на специалности:

 • „Горско стопанство” – редовна и задочна форма на обучение
 • „Инженерен дизайн” – редовна форма на обучение
 • „Технология на дървесината” - редовна и задочна форма на обучение
 • „Екология и опазване на околната среда” - редовна форма на обучение
 • „Ландшафтна архитектура” - редовна форма на обучение
 • „Ветеринарна медицина” - редовна форма на обучение

Подробно CV и списък с представителни публикации

Back to top