ltu logo

UNIVERSITY OF FORESTRY

Faculty of Forestry

gorsko stopanstvo

LECTURERS

 1. Prof. PhD Alexandar Nikolov Tashev
 2. Prof. PhD Milko Hristov Milev
 3. Prof. PhD Yulin Nikolov Tepeliev
 4. Prof. DSc Ludmila Dimitrova Malinova
 5. Prof. PhD Petar Zhelev Stoyanov
 6. Assoc. Prof. DSc Krasimira Nikolova Petkova
 7. Assoc. Prof. PhD Georgi Georgiev Kostov
 8. Assoc. Prof. PhD Marius Alipiev Dimitrov
 9. Assoc. Prof. PhD Ilko Antov Dobrichov
 10. Assoc. Prof. PhD Nasko Aleksandrov Iliev
 11. Assoc. Prof. PhD Ofelia Kirilova Lazova
 12. Assoc. Prof. PhD Hristo Danchev Mihaylov
 13. Assoc. Prof. PhD Eng. Konstantin Ivanov Marinov
 14. Assoc. Prof. PhD Boyan Petrov Milchev
 15. Assoc. Prof. PhD Kiril Georgiev Stefanov
 16. Assoc. Prof. PhD Eng. Stanimir Jordanov Stoilov
 17. Assoc. Prof. PhD Radka Georgieva Koleva
 18. Assoc. Prof. PhD Simeon Bogdanov Bogdanov
 19. Assoc. Prof. PhD Momchil Panayotov Panayotov
 20. Assoc. Prof. PhD Maria Tsankova Asenova
 21. Assoc. Prof. PhD Violeta Georgieva Dimitrova
 22. Assoc. Prof. PhD Svetoslav Mladenov Anev
 23. Assoc. Prof. PhD Biser Emilov Hristov

ASSISTANT PROFESSORS
24. Assist. Prof. PhD Stoyan Ivanov Stoyanov
25. Assist. Prof. PhD Toma Ivanov Tonchev
26. Assist. Prof. PhD Neno Aleksandrov Aleksandrov
27. Assist. Prof. PhD Evgeni Ivanov Tsavkov

STUDENTS
28. Yana Todorinova Grigorova
29. Lazar Iliev Uzunov
30. Dimitar Ivanov Malchev

 

Back to top