ltu logo

UNIVERSITY OF FORESTRY

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
   

Ivan Iliev

Corresponding Member, Prof. DSc Ivan Alexandrov Iliev
P Zhelev Prof. PhD Petar Zhelev Stoyanov
M Milev Prof. PhD Milko Hristov Milev
mihajlov 1 Assoc. Prof. PhD Hristo Danchev Mihaylov
yurukov Prof. PhD Stefan Iliev Yurukov
M Dimitrov Assoc. Prof. PhD Marius Alipiev Dimitrov
N Iliev Assoc. Prof. PhD Nasko Aleksandrov Iliev
A Tashev Prof. PhD Alexsandar Nikolov Tashev
tri4kov Assos. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
genchev Assoc. Prof. PhD Yancho Genchev Genchev
ZhivkoGochev Prof. PhD Zhivko Bonev Gochev
Minkovski Assoc. Prof. PhD Nikolay Ivanov Minkovski
AssyaMarinova Prof. PhD Asia Petrova Marinova
mihaylova 1 Assoc. Prof. PhD Julia Dimitrova Mihaylova
V Zhivkov Assoc. Prof. PhD Vasil Jivkov Jivkov
Nasko Kovachev1 Corresponding Member, Prof. Arch. DSc Atanas Dimitrov Kovachev
Plamen Alexandrov Assoc. Prof PhD Plamen Evgeniev Aleksandrov
doncheva Assoc. Prof. PhD Mariana Genova Doncheva-Boneva
SBenchevaNew Assoc. Prof. PhD Sonya Hristova Bencheva
Iv Paligorov Prof. PhD Ivan Petrov Paligorov
VTodorov 01 Assoc. Prof. PhD Vladislav Ivanov Todorov
rmilchev Assoc. Prof. PhD Radoslav Iliev Milchev
N.Stoenchev Assoc. Prof. PhD Nikolai Stoianov Stoenchev
georgiev 02 Prof. PhD Georgy Dimitrov Georgiev
V Manov Assoc. Prof. PhD Vasil Kostadinov Manov
tomov 03 Prof. PhD Rumen Ignatov Tomov
danche Assoc. Prof. PhD Yordanka Metodieva Zlatarova

R Ilieva Assoc. Prof. PhD Rosizha Stoyanova Ilieva
T Tonchev Chief Assist. Prof. PhD Toma Ivanov Tonchev
stoyanov 01 Chief Assist. Prof. PhD Stoyan Ivanov Stoyanov

Academic Board commissions

Updating of regulation documents
Chairman: Prof. DSc Ivan Alexandrov Iliev
Secretary: Elena Elenkova
Members:  
  Assoc. Prof. PhD Mariana Genova Doncheva-Boneva
  Prof. PhD Rumen Ignatov Tomov
  Prof. PhD Ivan Petrov Paligorov
  Prof. PhD Milko Hristov Milev
  Assos. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
  Assoc. Prof. PhD Boyanka Dimitrova Zhelyazova
Budget and staffing
Chairman: Prof. DSc Ivan Alexandrov Iliev
Secretary: Dipl. Eng. Iliya Cekov Benchev
Members:  
  Prof. PhD Ivan Petrov Paligorov
  Assoc. Prof. PhD Ivona Vasileva Dimitrova
  Assoc. Prof. PhD Mariana Genova Doncheva-Boneva
  Assoc. Prof. PhD Boyanka Dimitrova Zhelyazova
  Prof. PhD Milko Hristov Milev
  Assoc. Prof. PhD Marius Alipiev Dimitrov
  Assos. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
  Prof. PhD Zhivko Bonev Gochev
Administrative and business issues
Chairman: Prof. DSc Ivan Alexandrov Iliev
Secretary: Dipl. Eng. Iliya Cekov Benchev
Members:  
  Assos. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
  Prof. PhD Milko Hristov Milev
  Dimitrinka Dimitrova Kirkova
  Eng. Kalin Elenkov Nikolov - Petrohan - Training and Experimental Forest Range
  Assoc. Prof. PhD Hristo Danchev Mihaylov
  Assoc. Prof. PhD Vasil Jivkov Jivkov
  Eng. Velichko Angelov Draganov - Yundola Training and Experimental Forest Range
  Eng. Kalin Elenkov Nikolov - Petrohan - Training and Experimental Forest Range
Education Quality
Chairman: Prof. PhD Milko Hristov Milev
Secretary: Boriana Kirilova Tepelieva
Members:  
  Prof. PhD Asia Petrova Marinova
  Assoc. Prof. PhD Sonya Hristova Bencheva
  Assoc. Prof. PhD Vladislav Ivanov Todorov
  Assoc. Prof. PhD Rosizha Stoyanova Ilieva
  Assoc. Prof. PhD Marius Alipiev Dimitrov
  Prof. PhD Georgy Dimitrov Georgiev
Social and domestic issues
Chairman: Prof. PhD Milko Hristov Milev
Secretary: Dimitrinka Dimitrova Kirkova
Members:  
  Andzhelo Angelov Chaushev - Student
  Ivan Nikolov Krastanov
  Valentina Parvanova Andonova - Student
  Angel Danchov Ranchinski - Student MD
  Zhenya Yordanova Zhelyazkova - Student
  Vladimir Tomislavov Hadzhikrastev - PhD Student
Scientific research activity and Development of the academic staff
Chairman: Assos. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
Secretary: Assoc. Prof. PhD Nikolai Stoianov Stoenchev
Members:  
   
  Prof. PhD Rumen Ignatov Tomov
  Assoc. Prof. PhD Petar Zhelev Stoyanov
  Assoc. Prof. PhD Nasko Aleksandrov Iliev
  Chief Assist. Prof. PhD Toma Ivanov Tonchev
  Corresponding Member, Prof. Arch. DSc Atanas Dimitrov Kovachev
  Assoc. Prof. PhD Nikolay Ivanov Minkovski
International Cooperation and Public Relations
Chairman: Assoc. Prof. PhD Boyanka Dimitrova Zhelyazova
Secretary: Assoc. Prof. PhD Petar Yordanov Antov
Members:  
  Prof. PhD Stefan Iliev Yurukov
  Prof. PhD Vladimir Radoev Piralkov
  Assoc. Prof. PhD Julia Dimitrova Mihaylova
  Assoc. Prof. PhD Radoslav Iliev Milchev
  Chief Assist. Prof. PhD Stoyan Ivanov Stoyanov
  Assoc. Prof PhD Plamen Evgeniev Aleksandrov
  Assoc. Prof. PhD Vasil Kostadinov Manov

Back to top