ХXII-ра МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
20-22 МАРТ 2020, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

 

Адрес за изпращане на материалите
е-mail: fbm_conference@abv.bg

или

За конференция "Управление и устойчиво развитие", Юндола 2017
Факултет "Стопанско управление", етаж 2, стая 217
Лесотехнически университет
бул. "Свети Климент Охридски" №10
София, 1797

За информация
е-mail: fbm_conference@abv.bg
телефон/факс: (+ 359 2) 868 08 04
централа: (+ 359 2) 91 907*484

Счетоводство
Научноизследователски сектор, етаж 2, стая 224
Лесотехнически университет
бул. "Свети Климент Охридски" №10
София, 1797
телефон/факс: (+ 359 2) 868 84 49
централа: (+ 359 2) 91 907*232