ХXII-ра МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
20-22 МАРТ 2020, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ТАКСИ

 

І. Правоучастие – 100 (сто) лв.

Таксата включва:

 • материали на конференцията,
 • кафе-паузи,
 • участие с един доклад (постер) и публикуването му в списание "Управление и устойчиво развитие", индескирано във VINITI и включено в Националния референтен списък на българските издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Начини за плащане на таксата за правоучастие:

 • в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охриски" №10, Лесотехнически университет, етаж 2, стая 224)
 • или

 • по банков път.
 • Сметка за превеждане на таксата

  Номер на сметката/IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1045 01
  Код на банката/BIC (SWIFT) BNBG BGSD
  Банка/Bank БНБ, Централно управление, София
  Получател/Beneficiary НИС при Лесотехнически университет
  ЕИК (БУЛСТАТ) 000 670 634
  ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No BG 000 670 634
  Основание за внасяне/Reason for deposit УУР Юндола 2020
  Допълнителна информация/Additional information трите имена, организация, БУЛСТАТ

  Срокът за внасяне на таксата е до 28 февруари 2020 г. За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения превод моля попълнете и изпратете на e-mail: fbm_conference@abv.bg данните на Вашата организация.

ІІ. Публикуване

  Таксата за публикуване е в размер на 40 (четиридесет) лева и се отнася за:

  • участие с втори доклад, който ще бъде публикуван в списание “Управление и устойчиво развитие”;
  • публикуване на статия в списание "Управление и устойчиво развитие" (без да се участва в конференцията).

  Начини за плащане на таксата за публикуване:

 • в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охриски" №10, Лесотехнически университет, етаж 2, стая 224)
 • или

 • по банков път.
 • Сметка за превеждане на таксата

  Номер на сметката/IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1045 01
  Код на банката/BIC (SWIFT) BNBG BGSD
  Банка/Bank БНБ, Централно управление, София
  Получател/Beneficiary НИС при Лесотехнически университет
  ЕИК (БУЛСТАТ) 000 670 634
  ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No BG 000 670 634
  Основание за внасяне/Reason for deposit УУР Юндола 2020
  Допълнителна информация/Additional information трите имена, организация, БУЛСТАТ

  Срокът за внасяне на таксата е до 28 февруари 2020 г. За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения превод моля попълнете и изпратете на e-mail: fbm_conference@abv.bg данните на Вашата организация.

ІІІ. Съпътстващата културна програма

За желаещите организационният комитет предлага съпътстващата културна програма (еднодневна екскурзия до близка дестинация) допълнителната такса, на която е в размер на 40 (четиридесет) лева.

Уточнение: Таксата за съпътстващата програма не е включена в таксата за правоучастие.

Начини за плащане на таксата за съпътстващата културна програма:

 • в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охриски" №10, Лесотехнически университет, етаж 2, стая 224)

или

Сметка за превеждане на таксата

Номер на сметката/IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1045 01
Код на банката/BIC (SWIFT) BNBG BGSD
Банка/Bank БНБ, Централно управление, София
Получател/Beneficiary НИС при Лесотехнически университет
ЕИК (БУЛСТАТ) 000 670 634
ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No BG 000 670 634
Основание за внасяне/Reason for deposit УУР Юндола 2020
Допълнителна информация/Additional information трите имена, организация, БУЛСТАТ

Срокът за внасяне на таксата е до 28 февруари 2020 г. За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения превод моля попълнете и изпратете на e-mail: fbm_conference@abv.bg данните на Вашата организация.

ІV. Нощувка

  Нощувката е за сметка на участниците и се заплаща при настаняване. Цените в базата на Лесотехническия университет към 1 декември 2019 г. са:

  • цена на 1 легло за вечер в стая с телевизор е 20,60 лв. с ДДС;
  • цена на 1 легло за вечер в стая без телевизор е 18,60 лв. с ДДС.

  ВАЖНО! Организационният комитет осигурява резервация в базата на Лесотехническия университет за участниците с потвърждение за приет доклад постер и при платена такса за правоучастие в срок до 28 февруари 2020 г. по банков път или в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет.
  Останалите участници ще бъдат настанени при възможност в базата на Лесотехническия университет или ще им бъдат резервирани места в съседни хотели.

V. Храна

Храната е за сметка на участниците. Стойността на храната за целия престой ще бъде посочена след 31 януари 2020 г. и ще се заплаща на място при регистрацията.

VІ. Пътуване

Разходите за пътуване са за сметка на участниците. Организационният комитет прелага пътуване с автобус на университета по маршрут София - Юндола и обратно. Цената на пътуването ще бъде посочена след 31 януари 2020 г. и трябва да бъде заплатена до 28 февруари 2020 г.

Начини за плащане на таксата за пътуването:

 • в касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охриски" №10, Лесотехнически университет, етаж 2, стая 224)

или

Сметка за превеждане на таксата

Номер на сметката/IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1045 01
Код на банката/BIC (SWIFT) BNBG BGSD
Банка/Bank БНБ, Централно управление, София
Получател/Beneficiary НИС при Лесотехнически университет
ЕИК (БУЛСТАТ) 000 670 634
ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No BG 000 670 634
Основание за внасяне/Reason for deposit УУР Юндола 2020
Допълнителна информация/Additional information трите имена, организация, БУЛСТАТ

Срокът за внасяне на таксата е до 28 февруари 2020 г. За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения превод моля попълнете и изпратете на e-mail: fbm_conference@abv.bg данните на Вашата организация.

За информация
е-mail: fbm_conference@abv.bg
телефон/факс: (+ 359 2) 868 08 04
централа: (+ 359 2) 91 907*484

Счетоводство
телефон/факс: (+ 359 2) 868 84 49
централа: (+ 359 2) 91 907*232