ХXII-ра МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
20-22 МАРТ 2020, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател
Иван Илиев, чл.-кор. проф. д.н. (България)

Председател
Иван Палигоров, проф. д-р (България)

Заместник председател
Станислава Ковачева, доц. д-р (България)

Членове
Владислав Тодоров, доц. д-р (България)
Диана Иванова, проф. д.ик.н. (България)
Елена Драгозова, доц. д-р (България)
Емил Кичуков, доц. д-р (България)
Красимира Станева, проф. д-р (България)
Николай Стоенчев, проф. д-р (България)
Радослав Милчев, доц. д-р (България)
Таня Панчева, доц. д-р (България)

Секретар
Ивайло Иванов, доц. д-р (България)