ХXII-ра МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
20-22 МАРТ 2020, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година . Настоящата конференция е XXII-ра по ред и ще се проведе от 20 до 22 март 2020 г. в базата на Лесотехническия университет в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Срокът за регистрация и изпращане на резюмета на докладите е 31 януари 2020 г.

Покана (*.pdf)

Регистрационна форма (*.doc)

Плакати: 1 (*.jpg), 2 (*.jpg), 3 (*.jpg), 4 (*.jpg), 5 (*.pdf), 6 (*.pdf), 7 (*.pdf), 8 (*.pdf)

Предварителна програма (*.pdf)